top of page

บริการทางการแพทย์

-ตรวจรักษาโรคทั่วไป
-ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด
-รักษาโรคผิวหนัง
-ผ่าคลอด ทำหมัน
-ศัลยกรรมทั่วไป

-ฉีดวัคซีน 
-ผ่าตัดกระดูก
-เอ็กเรย์ 
-อุนตร้าซาวด์
-แนะนำการดูแลสุขภาพ

bottom of page